ul. Składowa 14 63-041 Chocicza

tel. centrala: /0-61/ 287 35 00

fax: /0-61/ 287 51 93

Nr rachunku: Bank Zachodni WBK S.A. 41 1090 1131 0000 0001 0043 1076

NIP: 786-15-91-503

Regon: 634403980

Numer KRS: 0000443095